डॉ. अनंत देशमुख हे एक मराठी लेखक आणि समीक्षक आहेत.

अनंत देशमुख यांची प्रसिद्ध पुस्तके

संपादन

१) असंग्रहित र.धों. कर्वे
२) बुद्धिप्रामाण्यवाद
३) 'समाजस्वास्थ्य'कार
४) 'समाजस्वास्थ्य'मधील निवडक लेख
५) मोपांसाच्या कथा
६) निवडक 'शारदेची पत्रे'
७) र.धों. कर्वे : मते आणि मतांतरे
८) शेष समाजस्वास्थ्य
या आठ पुस्तकांच्या सेटचे संकलन आणि संपादन