Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

अधिकारी (Officer) हे एक अशी व्यक्ती असते जिच्यात पदानुक्रमित संस्थेत अधिकार असतो. ऑफीसर हा शब्द officiarius या लॅटिन शब्दापासून निघाला आहे, ज्याचा अर्थ "अधिकृत" असा आहे.