अतिशय चिंताजनक प्रजाती


अतिशय चिंताजनक प्रजाती म्हणजे अशा प्रजाती ज्या जवळ जवळ नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

प्रजातींची उपलब्धता
Risk of extinction
नामशेष

नामशेष
जंगलातून नामशेष

असुरक्षित

अतिशय चिंताजनक
चिंताजनक
असुरक्षित
Threatened

कमी धोका

Conservation Dependent
Near Threatened
मुबलक

हे सुद्धा पहा

वर्ल्ड काँझरवेशन युनियन
IUCN Red List