अण्णा मोरेश्वर कुंटे

डॉ. अण्णा मोरेश्वर कुंटे (जन्म : ......; - १५ जुलै १८९६) हे महाराष्ट्रातील एक निष्णात डॉक्टर होते. त्यांनी ’वाग्भट’ हा आयुर्वेदावरील ग्रंथ लिहिला. डॉ. कुंटे ज्ञानेश्वरीचे अभ्यासक होते.

अन्य पुस्तके

संपादन
  • स्त्रीरोगविज्ञान
  • ज्ञानेश्वरी
  • अमृतानुभव, वगैरे.
== हे सुद्धा पहा ==