अंबाला वायुसेना तळ भारताच्या हरयाणा राज्यातील अंबाला येथे असलेला विमानतळ व वायुसेना तळ आहे.