अंबागड नदी ही महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

अंबागड नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश भंडारा जिल्हा, महाराष्ट्र

हे सुद्धा पहासंपादन करा

जिल्हावार नद्या


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.