अंत्यविधी कला/Funerary art हा तथाकथित कलेचा एक प्रकार आहे. या कलेत मुख्यत्वे करून मृत शरीराची सजावट, दफन केलेल्या मृताच्या अवशेषांची मांडणी, साठवण किंवा मृत व्यक्तीच्या पार्थिवासंबंधी करण्यात येणाऱ्या विधींचा समावेश होतो. आधीच बांधलेल्या थडग्यात पुरणे हादेखील ह्या कलेचा एक भाग आहे.


पहा : मृत्यू