अंतराळ विहार

अंतराळ विहार
(अंतराळ यानाबाहेर यात्रा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

अंतराळात काही कामे करताना यानाच्या अथवा अंतर राष्ट्रीय स्थानकाच्या बाहेर जावे लागते. यास अंतराळ विहार असेही म्हणतात.