अँतोनियो फ्रांसेस्को ग्राझिनी

ॲंतोनियो फ्रांसेस्को ग्राझिनी (मार्च २२, इ.स. १५०३:फ्लोरेन्स, इटली - फेब्रुवारी १८, इ.स. १५८४) हा इटालियन लेखक होता.

The shovel of Anton Francesco Grazzini (il Lasca) at the Accademia della Crusca