अँटार्क्टिका जायर

निःसंदिग्धीकरण पृष्ठ

ॲंटार्क्टिका जायर हा एक अविषुववृत्तीय जायर मधील समुद्री प्रवाह आहे.

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.