३६-छत्तीस  ही एक संख्या आहे, ती ३५  नंतरची आणि  ३७  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 36 - thirty-six.

३५→ ३६ → ३७
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
छत्तीस
१, २, ३, ४, ६, ९, १२, १८, ३६
XXXVI
௩௬
三十六
٣٦
१००१००
ऑक्टल
४४
हेक्साडेसिमल
२४१६
१२९६
संख्या वैशिष्ट्ये
पूर्ण वर्ग

गुणधर्म संपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन करा


हे सुद्धा पहा संपादन करा