१९०७ विश्व बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धा

१९०७ विश्व बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धा ही इमॅन्युएल लास्करफ्रँक जेम्स मार्शल यांत झाली. यात इमॅन्युएल लास्कर विजयी झाला.

गुणतक्तासंपादन करा

१९०७ विश्व बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धा
१० ११ १२ १३ १४ १५ विजय एकूण
  फ्रँक जेम्स मार्शल 0 0 0 = = = = 0 = = = 0 0 0 0 0
  इमॅन्युएल लास्कर 1 1 1 = = = = 1 = = = 1 1 1 1 8 11½