हुमनाबाद हे भारताच्या कर्नाटक राज्यातील बीदर जिल्ह्यात असलेले छोटे शहर आहे. हे शहर हुमनाबाद तालुक्याचे प्रशासकीय केन्द्र असून ते राष्ट्रीय महामार्ग २१८वर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ४४,५६१ होती.