ग्रेको-रोमन काळात शिळेवर कोरलेला हायरोग्लिफ लिपीतील मजकूर

हायरोग्लिफ (इंग्लिश: Hieroglyph ;) ही प्राचीन काळात इजिप्तमध्ये वापरण्यात येणारी एक चिन्हलिपी होती.

बाह्य दुवेसंपादन करा