याला ग्रीन टी असेदेखील म्हणतात. याची भुकटी बाजारात मिळते. ती उकळून पितात. याची चव अत्यंत कडवट असते. हरित चहामध्ये काही औषधी गुणधर्म असतात.