स्वारगेट बस स्थानक

(स्वारगेट या पानावरून पुनर्निर्देशित)

महाराष्ट्राच्या पुणे शहरात 'स्वारगेट' येथे दोन मोठी बस स्थानके आहेत.