स्वात्मबोध हा संत एकनाथांनी रचलेला एक लघुग्रंथ आहे. यामध्ये त्यांनी सत्गुरूंची महती सांगितलेली आहे.