स्पेस शटल एंटरप्राइझ

स्पेस शटल एंटरप्राइझ हे अमेरिकेचे अंतराळयान होते. हे यान चाचण्यांसाठी बांधण्यात आले होता व यात इंजिने नव्हती. आता हे यान निवृत्त आहे.

रचनासंपादन करा

तांत्रिक माहितीसंपादन करा

अधिक माहितीसंपादन करा

संदर्भ व नोंदीसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा