स्पिरीट ऑपॉर्च्युनिटी

(स्पिरिट या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मंगळाला भेट देणारे यान