Commons-emblem-notice.svg
हा लेख/हे पान अवर्गीकृत आहे.
कृपया या लेखाचे/पानाचे वर्गीकरण करण्यास मदत करा जेणेकरून हा लेख/हे पान संबंधित विषयाच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होईल. वर्गीकरणानंतर हा संदेश काढून टाकावा अशी विनंती करण्यात येते.


हा लेख व्याकरण आणि मराठी आणि इतर भाषातील अक्षरमाला आणि शब्द उच्चारण पद्धती बद्दल आहे.कृपया या लेखाचा विस्तार करण्यात सहकार्य करा.

स्पष्ट+उच्चार =स्पष्टोच्चार

स्पष्टोच्चार होणारी अनुनासिकेसंपादन करा

नियम १.१संपादन करा

स्पष्टोच्चारित अनुनासिकाबद्दल शीर्षबिंदू द्यावा.

पहा शुद्धलेखनाचे नियम

बाह्य दुवेसंपादन करा