वर्तुळाच्या एकाच बिंदूला स्पर्श करणा-या रेषाखंडास अथवा रेषेस "स्पर्शिका" म्हणतात.इंग्रजीत स्पर्शिकेस tangent म्हणतात.