स्टारफ्लिट हे स्टार ट्रेक कथानाकातील एक काल्पनिक संस्था आहे. जीन रॉडेनबेरी यांनी १९६० मध्ये स्टार ट्रेक या नावाने, एका काल्पनिक ब्रह्मांडाची रचना केली व स्टार ट्रेक कथानक बनवले.

हे सुद्धा बघा संपादन करा

  1. स्टार ट्रेक
  2. स्टार ट्रेक कथानकातील संस्था

संदर्भ संपादन करा

बाह्य दुवे संपादन करा

  1. स्टारफ्लिट - मेमोरी-आल्फा वेबसाईटवर