Disambig-dark.svg

स्टान क्रीक जिल्हा बेलीझ देशातील सहापैकी एक जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केन्द्र डांग्रिगा येथे आहे.

देशाच्या दक्षिणेस कॅरिबियन समुद्रावर असलेल्या जिल्ह्यात केळीच्या मोठ्या बागा आहेत. पूर्वी येथे मोठ्या प्रमाणात लाकूडतोडी होत असे.

२०१०च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ३२,१६६ होती. बेलीझच्या प्रतिनिधीगृहातील ३१ पैकी दोन मतदारसंघ या जिल्ह्यात आहेत.