स्क्र्युटर्न विकी हे एक विकि सॉफ्टवेर आहे. ते .नेट या भाषेत विकसित केले गेले आहे.