सोव्हियेत रुबल (रशियन:советский рубль) हे सोव्हियेत संघाचे अधिकृत चलन होते.

सोव्हियेत रुबल
советский рубль (रशियन)
सोव्हियेत रुबल
अधिकृत वापर Flag of the Soviet Union सोव्हियेत संघ
संक्षेप руб
विभाजन १/१०० कोपेक (копейка)
नोटा १,३,५,१०,२५,५०,१००,२००,५००,१००० रुबल
नाणी १,२,३,५,१०,१५,२०,५० कोपेक १,३,५,१० रुबल
बँक सोव्हियेत संघाची मध्यवर्ती बँक
विनिमय दरः