सोरा ओइ ही एक रतिअभिनेत्री आहे.

सोरा ओइ
Sora Aoi.JPG