सोणितपूर भारताच्या आसाम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर सोणितपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.