सीरियाचा ध्वज ३० मार्च १९८० या दिवशी स्वीकारला गेला.

सीरियाचा ध्वज
सीरियाचा ध्वज
नाव علم سوريا‎
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार ३० मार्च १९८०

हे सुद्धा पहासंपादन करा