साष्टांग नमस्कार (नाटक)

(साष्टांग नमस्कार या पानावरून पुनर्निर्देशित)

साष्टांग नमस्कार हे प्र.के. अत्रे (आचार्य अत्रे) यांनी लिहिलेले एक विनोदी नाटक आहे.