सायप्रसचा ध्वज १६ ऑगस्ट १९६० रोजी स्वीकारला गेला.

सायप्रसचा ध्वज
सायप्रसचा ध्वज
नाव सायप्रसचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार १६ ऑगस्ट १९६०

हे सुद्धा पहासंपादन करा