साम्यवादाची अनेक प्रतीके आहेत जी त्याच्याशी संबंधित असलेल्या विविध थीम्स दर्शवतात. ह्या थीम्स पैकी काही आहेत - क्रांती, कष्टकरी वर्ग, भूदास, कृषी, आंतरराष्ट्रीय एकात्मता. साम्यवादी राज्ये, साम्यवादी पक्ष व साम्यवादी चळवळीे हे त्यांच्या समान ध्येयामधील एकात्मता बळकट करण्यासाठी ह्या प्रतीकांचा वापर करतात.

हातोडा व कोयता संपादन करा

लाल तारा संपादन करा

लाल बावटा संपादन करा

इंतर्नास्योनाल संपादन करा

ताऱ्यांचे नांगर संपादन करा

समाजवादी हेराल्ड्री संपादन करा

साम्यवादाची इतर प्रतीके संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा

संदर्भ संपादन करा