साम्यवादाची प्रतीके

साम्यवादाची अनेक प्रतीके आहेत जी त्याच्याशी संबंधित असलेल्या विविध थीम्स दर्शवतात. ह्या थीम्स पैकी काही आहेत - क्रांती, कष्टकरी वर्ग, भूदास, कृषी, आंतरराष्ट्रीय एकात्मता. साम्यवादी राज्ये, साम्यवादी पक्ष व साम्यवादी चळवळीे हे त्यांच्या समान ध्येयामधील एकात्मता बळकट करण्यासाठी ह्या प्रतीकांचा वापर करतात.

हातोडा व कोयता

संपादन

लाल तारा

संपादन

लाल बावटा

संपादन

इंतर्नास्योनाल

संपादन

ताऱ्यांचे नांगर

संपादन

समाजवादी हेराल्ड्री

संपादन

साम्यवादाची इतर प्रतीके

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन

संदर्भ

संपादन