साम्यवादाची प्रतीके

साम्यवादाची अनेक प्रतीके आहेत जी त्याच्याशी संबंधित असलेल्या विविध थीम्स दर्शवतात. ह्या थीम्स पैकी काही आहेत - क्रांती, कष्टकरी वर्ग, भूदास, कृषी, आंतरराष्ट्रीय एकात्मता. साम्यवादी राज्ये, साम्यवादी पक्ष व साम्यवादी चळवळीे हे त्यांच्या समान ध्येयामधील एकात्मता बळकट करण्यासाठी ह्या प्रतीकांचा वापर करतात.

हातोडा व कोयतासंपादन करा

लाल तारासंपादन करा

लाल बावटासंपादन करा

इंतर्नास्योनालसंपादन करा

ताऱ्यांचे नांगरसंपादन करा

समाजवादी हेराल्ड्रीसंपादन करा

साम्यवादाची इतर प्रतीकेसंपादन करा

हेही पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा