साप्ताहिक सकाळ
प्रकारसाप्ताहिक

मालकसकाळ उद्योग समूह
स्थापना२ ऑक्‍टोबर १९८७
भाषामराठी
मुख्यालयबाह्य दुवे संपादन