विमानतळ माहिती {{{1}}} वर्ल्ड एरो डाटा. माहिती अपडेट ऑक्टोबर २००६.