साचा:एकत्रीकरण

(साचा:Merge या पानावरून पुनर्निर्देशित)

उदाहरण -

{{एकत्रीकरण|टॉम रिडल}}

असे लिहिले असता लेखात असे दिसते --