Dialog-warning-yellow.svg Note: This साचा is used on a lot of pages. In order not to put too much load on the servers, edits should be kept to a bare minimum. Please discuss proposed changes on the talk page first.
  • Editing a साचा causes all pages that use the साचा to be re-rendered. If the साचा is used often, this can put a lot of load on the servers since it fills up the job queue.
  • Keep in mind that templates that are used on file description pages also show up on other wikis.

GNU head फ्री सॉफ्टवेअर फाऊंडेशन द्वारे प्रकाशित जीएनयू मुक्त दस्ताऐवजीकरण परवाना, आवृत्ती १.२ किंवा त्यानंतरची,या अंतर्गत; या दस्तावेजास, नकलविण्याची, वितरणाची व/किंवा फेरबदलाची परवानगी दिल्या जाते या अटींसह कि त्यात कोणतेही निश्चलित(Invariant) विभाग नकोत,पृष्टपान मजकूर नको व मलपान मजकूर नको. GNU Free Documentation License हा मथळा असलेल्या विभागात,या परवान्याची प्रत अंतर्भूत केलेली आहे.

साचा:License migration announcement