साचा:१९८८ आशिया चषक

संघ
सा वि गुण धावगती
भारतचा ध्वज भारत १२ ५.११०
श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका ४.४९१
पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान ४.७२१
बांगलादेशचा ध्वज बांगलादेश २.४३०