साचा:सूचना व इशारा साचे

Documentation icon साचा दस्तावेजीकरण
  • हा साचा कोसळलेल्या स्थितीत (collapsed) दाखवण्यासाठी हे वापरा: {{सूचना व इशारा साचे|state=collapsed}}
  • हा साचा पूर्ण उघडलेल्या स्थितीत (expanded) दाखवण्यासाठी हे वापरा: {{सूचना व इशारा साचे|state=expanded}}
  • जर साचा लावलेल्या पानावर ह्यासारखा दुसरा साचा असेल तर हा साचा कोसळलेल्या स्थितीत दाखवण्यासाठी हे वापरा: {{सूचना व इशारा साचे|state=autocollapse}}