साचा:सदस्यचौकट मायबोलीकर

मायबोली मी मायबोली संकेतस्थळाचा/ची सदस्य आहे.{{सदस्यचौकट मायबोलीकर|टोपणनाव=तमुक}} हा साचा तमुक ऐवजी स्वत:चे मायबोली संकेतस्थळावरील टोपणनाव भरून विकिपीडियावरील तुमच्या सदस्य पानावर चढवावा म्हणजे बाजूला दिल्याप्रमाणे चौकट आपल्या सदस्य पानावर होईल.

हा साचा वापरला की ते पान आपोआप मायबोलीकर विकिसदस्य या श्रेणीत वर्गीकृत होईल.