Documentation icon साचा दस्तावेजीकरण[बघा] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज करा]

{{Category diffuse}} हा साचा वर्ग:विकीर्ण करावयाचे वर्ग ला वर्ग जोडतो.हा साचा कधी वापरावा याचे माहितीसाठी विपी:विकीर्ण DIFFUSE बघा.

वापरसंपादन करा

हा साचा आशय ला जोडा जेंव्हा त्या स्थितीत जे वर्ग नेहमी वापरले जातात व जेथे त्याचे उपवर्गीकरण जास्त सोयीचे राहील. {{धारक वर्ग}} सोबत वापरु नका. अधिक माहितीसाठी वर्ग:धारक वर्ग बघा.

इतर वर्ग-शीर्ष साचेसंपादन करा