नाव येथे माहिती भरा
(Kingdom) कोटी येथे माहिती भरा
(Plant Kingdom) वानसकोटी येथे माहिती भरा
(Division) विभाग येथे माहिती भरा
(Class) वर्ग येथे माहिती भरा
(Sub Class) उपवर्ग येथे माहिती भरा
(Series) श्रेणी येथे माहिती भरा
( Order) गोत्र येथे माहिती भरा
(Family) कुळ येथे माहिती भरा
(Genus) प्रजाति येथे माहिती भरा
(Species) जाति येथे माहिती भरा
(Botanical Name) वनस्पतिशास्त्रीय नाव येथे माहिती भरा
(Vernacular Name) देशी नाव येथे माहिती भरा
स्थिती येथे माहिती भरा
trend येथे माहिती भरा
स्थिती_प्रणाली येथे माहिती भरा
स्थिती_संदर्भ येथे माहिती भरा
regnum येथे माहिती भरा
वंश येथे माहिती भरा
जात येथे माहिती भरा
पोटजात येथे माहिती भरा
वर्ग येथे माहिती भरा
उपवर्ग येथे माहिती भरा
कुळ येथे माहिती भरा
उपकुळ येथे माहिती भरा
जातकुळी येथे माहिती भरा
जीव येथे माहिती भरा
बायनॉमियल येथे माहिती भरा
समानार्थी नावे येथे माहिती भरा
आढळप्रदेश_नकाशा येथे माहिती भरा
आढळप्रदेश_नकाशा_रुंदी येथे माहिती भरा
आढळप्रदेश_नकाशा_शीर्षक येथे माहिती भरा
बायनॉमियल येथे माहिती भरा
बायनॉमियल_अधिकारी येथे माहिती भरा
ट्रायनोमियल येथे माहिती भरा
ट्रायनोमियल_अधिकारी येथे माहिती भरा
इंग्रजी येथे माहिती भरा
लॅटीन येथे माहिती भरा
हिंन्दी येथे माहिती भरा
गुजराती येथे माहिती भरा
बंगाली येथे माहिती भरा
तामिळ येथे माहिती भरा
मल्याळम् येथे माहिती भरा
तेलुगू येथे माहिती भरा
कन्नड येथे माहिती भरा
पंजाबी येथे माहिती भरा
ओरीया येथे माहिती भरा
??? येथे माहिती भरा