साचा:यु‌एफा चँपियन्स लीग हंगाम

यु‌एफा चँपियन्स लीग हंगाम

१९९१-९२ | १९९२-९३ | १९९३-९४ | १९९४-९५ | १९९५-९६ | १९९६-९७ | १९९७-९८ | १९९८-९९ | १९९९-२००० 
२०००-०१ | २००१-०२ | २००२-०३ | २००३-०४ | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ | २००७-०८ | २००८-०९ |

वापर {{fb start}} आणि {{fb end}} संपादन करा

फुटबॉल संबंधित साचा, ह्याचा वापर {{fb start}} आणि {{fb end}} असा करावा. साचा {{fb start}} आणि {{fb end}} मध्ये लेखात, असा ठेवावा:

{{fb start}}
{{यु‌एफा चँपियन्स लीग हंगाम}}
{{fb end}}

लेखा मध्ये आधीच एखादा मार्गक्रमण साचा असल्यास, नविन साचा खाली दाखवल्या प्रमाणे वापरावा:

{{fb start}}
{{यु‌एफा चँपियन्स लीग हंगाम}}
{{एखादा फुटबॉल साचा}}
{{fb end}}