साचा:माहितीचौकट भारतीय शहर

(साचा:भारतीय शहर या पानावरून पुनर्निर्देशित)
माहितीचौकट भारतीय शहर

माहितीचौकट भारतीय शहर या साच्याचा वापर भारतातील शहरांची माहिती 'माहितीचौकट' स्वरूपात लिहिण्यासाठी केला जातो.

वापर

खाली लिहिलेला साचा कॉपी करून हव्या त्या लेखात चिकटवून या माहितीचौकटीचा लेखात समावेश करता येईल. या माहितीचौकटीत एकही रकाना अनिवार्य नाही. उदाहरणादाखल मुंबई हा लेख पाहा.

{{माहितीचौकट भारतीय शहर
| नाव = 
| जिल्हा_नाव = 
| राज्य_नाव = 
| लोकसंख्या = 
| जनगणना_वर्ष = 
| क्षेत्रफळ = 
| दूरध्वनी_कोड = 
| पोस्टल_कोड = 
| आरटीओ_कोड = 
| निर्वाचित_प्रमुख_नाव = 
| निर्वाचित_पद_नाव = 
| प्रशासकीय_प्रमुख_नाव = 
| प्रशासकीय_पद_नाव = 
| संकेतस्थळ_लिंक = 
}}