साचा:प्राचीन चरित्रकोश


या साच्याचा वापर "भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश (खंड १)" या डॉ. सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव यांनी लिहिलेल्या कोशग्रंथातील नोंदी संदर्भासाठी किंवा अधिक वाचन म्हणून नोंदवण्यासाठी करावा.

{{प्राचीन चरित्रकोश|<<कोशातील नोंदीचे नाव - वैकल्पिक>>|<<कोशातील पृष्ठक्रमांक - वैकल्पिक>>}}