साचा:प्रकल्प पानाकरिता आराखडा

{{प्रकल्प}} {{सुचालन प्रकल्प}} ==उद्देश== ==कार्यक्षेत्र आणि व्याप्ती == ==सहभागी सदस्य== ==आकारास आलेले लेख== == काम चालू असलेले लेख == == विस्तारावयाचे प्रस्तावित लेख == == पाहिजे असलेले लेख == == मासिक सदर (featured article) म्हणून निवडले गेलेले लेख == == हे सुद्धा पहा == == बाह्यदुवे आणि शोध == == संदर्भ == <references/> == नोंदी ==