१२ सप्टेंबर २०२१ रवि

वापरसंपादन करा

{{दिनांक}} वापरल्यास १२ सप्टेंबर २०२१ रवि तयार होते, परंतु ते दररोज बदलते .

{{subst:दिनांक|subst=subst:}} साचा बनविण्याचे दिनांक देते व ते बदलत नाही.