Documentation icon साचा दस्तावेजीकरण[बघा] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज करा]

वापरसंपादन करा

या साच्याचा वापर एखादा लेखा त्यासंबंधी दालनाशी जोडण्यासाठी करावा.

वैकल्पिक रकानेसंपादन करा

{{दालन|नाव|चित्र|आकार|पेटीचा आकार|break=yes|left=yes}}

स्थानसंपादन करा

हा साचा एखाद्या लेखात "हे सुद्धा पहा" विभागात वापरावा.

उदासंपादन करा

Code
Result
{{दालन}}
{{दालन|सूर्यमाला}}
{{दालन|सूर्यमाला|Solar system.jpg}}
{{दालन|सूर्यमाला|Solar system.jpg|size=50}}
{{दालन|सूर्यमाला|Solar system.jpg|boxsize=50}}
{{दालन|सूर्यमाला|Solar system.jpg|break=yes}}
{{दालन|सूर्यमाला|Solar system.jpg|break=yes|left=yes}}