साचा:तात्पुरते संरक्षित

Documentation icon साचा दस्तावेजीकरण[बघा] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज करा]

वापरसंपादन करा

वापर: बाधीत पानांच्या चर्चा पानावर: {{तात्पुरते संरक्षित}}

{{Permprot}} हा साचा कायमचे किंवा अनंत कालासाठी संरक्षित पानांवर वापरा.

हेही बघासंपादन करा