वापरसंपादन करा

आडव्या स्वरूपात सर्वात सामान्यतः वापरलेल्या प्रचाल
{{ज्ञानकोश स्रोत |title= |encyclopedia= |date= |year= |publisher= |location= |id= |volume= |author= |url= }}