कौल देण्यासाठी खालीलप्रमाणे साचांच्या पॅरामिटरचा वापर करावा.

साचांमधील पॅरामिटर

संपादन
पॅरामिटर परिणाम
Y पाठिंबा
N विरोध
Nu तटस्थ
C टिप्पणी

साचांचा वापर

संपादन
वापर परिणाम
{{कौल|Y|सुभाष राऊत}}
पाठिंबा - सुभाष राऊत
{{कौल|Y|सुभाष राऊत|या प्रकल्पास माझे समर्थन आहे}}
पाठिंबा- या प्रकल्पास माझे समर्थन आहे. - सुभाष राऊत
{{कौल|N|Sandesh9822}}
विरोध - Sandesh9822
{{कौल|N|Sandesh9822|या प्रकल्पास माझे समर्थन नाही}}
विरोध- या प्रकल्पास माझे समर्थन नाही. - Sandesh9822
{{कौल|C|Tiven2240}}
टिप्पणी - Tiven2240
{{कौल|C|Tiven2240|या प्रकल्पास माझे असे मत आहे}}
टिप्पणी - या प्रकल्पास माझे असे मत आहे. - Tiven2240
{{कौल|Nu|संतोष गोरे}}
तटस्थ - संतोष गोरे
{{कौल|Nu|संतोष गोरे|या प्रकल्पास माझे समर्थन किव्हा विरोध नाही}}
तटस्थ- या प्रकल्पास माझे समर्थन किव्हा विरोध नाही. - संतोष गोरे
{{कौल|N|}}
विरोध कौल देताना कृपया आपले सदस्य नाव द्यावे कृपया {{कौल}} पहा.
{{कौल|N||या प्रकल्पास माझे समर्थन नाही}}
विरोध- या प्रकल्पास माझे समर्थन नाही. कौल देताना कृपया आपले सदस्य नाव द्यावे कृपया {{कौल}} पहा.
यथादृश्यसंपादक व इतर साधनांसाठी वापरण्यात येणारे हे टेम्प्लेटडाटा दस्तावेजीकरण आहे.

कौल साठी टेम्प्लेटडाटा

हा साचा मराठी विकिपीडियावर कौल देण्यास वापरता येईल

साच्याचे प्राचल (पॅरामिटर्स)

प्राचलवर्णनप्रकारस्थिती
कौल1

यात आपले कौल द्यावे

उदाहरण
Y
अज्ञातहवे
सदस्य नाव2

आपले सदस्य नाव जोडा

उदाहरण
Tiven2240
अज्ञातहवे
मत3

आपले मत द्यावे

उदाहरण
या प्रकल्पास माझे समर्थन आहे
अज्ञातहवे