Documentation icon साचा दस्तावेजीकरण[बघा] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज करा]


उदा.

1. {{करिता|गांधी}} => 2. {{करिता|एक|दोन}} => 3. {{करिता|एक|दोन|तीन}} =>